Waarom ouderenbescherming?

De praktijk wijst uit dat niet alle hulpverleners, buren, vrienden en kennissen het beste voor hebben met de ouderen die zij verzorgen of op andere wijze hulp verlenen. Ouderen worden soms onder druk gezet om een schenking te doen, contant geld op te nemen of een en/of rekening te openen. Er is vaak sprake van een afhankelijke positie die de oudere kwetsbaar maakt. Daarnaast zijn er helaas ook familieleden die alvast een voorschot op de erfenis willen nemen omdat ze vinden dat vader, moeder, oom of tante het geld toch niet meer nodig heeft. Dat is natuurlijk onzin. Iedereen mag zelf weten wat hij met zijn geld wil doen. Als iemand niet meer in staat is om zelf zijn wil te bepalen dan is bescherming nodig. Gelukkig zijn er diverse mogelijkheden om ouderen te beschermen zoals het maken van een levenstestament of het aanvragen van curatele, bewind en mentorschap. Wanneer er al ongewenste financiële transacties hebben plaatsgevonden, zijn er soms mogelijkheden om deze ongedaan te maken. Dat kan zowel via de civielrechtelijke als via de strafrechtelijk weg zijn. Op deze website vindt u meer informatie over vormen van bescherming en activiteiten van de stichting.

Meerdere disciplines samen

Er zijn verschillende professionals die een bijdrage kunnen leveren aan ouderenbescherming. De Stichting Ouderenbescherming Nederland wil deze professionals samenbrengen zodat de bescherming van ouderen zo efficiënt en goed mogelijk gebeurt. De Stichting beschikt daarom over een netwerk van advocaten en notarissen die ervaring hebben met financiële ouderenbescherming én die hart hebben voor het begeleiden van ouderen. Behalve juristen zullen er ook artsen worden betrokken bij de Stichting.  Het voordeel van al deze professionals is dat zij gebonden zijn aan gedragsregels die vanuit hun beroepsgroep aan hen worden opgelegd. Dat betekent dat u ook op die manier bent beschermd. Daarnaast heeft de Stichting contact met diverse banken over de wijze waarop banken kunnen bijdragen aan bescherming  van ouderen.
Indien u een bij het netwerk aangesloten notaris of advocaat bij u in de buurt zoekt, kunt u contact opnemen met de stichting. Een lijst van bij het netwerk aangesloten professionals zal binnenkort op de website van de Stichting worden gepubliceerd.

 

    Stichting Ouderenbescherming Nederland (SOBN)

    Bestuur

    Mr Carla A.J.M. van Waes, voorzitter

    Mr Katelijne van Barneveld, vice-voorzitter

   Contact

    Den Haag 06 260 45 322

    Arnhem 088 40 80 700

Nieuws

Volg ons op twitter: OuderenNL