Ongewenste financiële transacties

Het komt regelmatig voor dat ouderen zich onder druk gezet voelen om financiële transacties te doen die ze eigenlijk niet willen. Voorbeelden daarvan zijn het (niet notarieel vastgelegd) schenken van geld aan familie of aan derden, het veelvuldig contant opnemen van bedragen om hulpverleners te betalen, het weggeven van sieraden of andere goederen, het openen van een en/of rekening met een hulpverlener of een familielid waar voorheen soms nauwelijks contact mee was of het afgeven van een pincode en pinpas aan iemand die boodschappen doet.

Ouderen doen deze ongewenste financiële transacties vaak omdat ze afhankelijk zijn van de mensen die hen verzorgen of op andere wijze helpen. Ze zijn bang dat de hulp stopt als zij niet doen wat van hen wordt gevraagd. Ook kan het zijn dat ze niet goed genoeg meer in staat zijn om hun wil te bepalen of geen ruzie willen in de familie. Allemaal zeer begrijpelijke redenen die vergaande gevolgen kunnen hebben voor iemands geestelijke gesteldheid en financiële situatie.

Diefstal, verduistering en andere strafbare feiten

Ongewenste financiële transacties zijn niet de enige mogelijkheid van benadeling van ouderen. Er kan ook sprake zijn van diefstal, verduistering van goederen (waaronder geld), oplichting of zelfs afpersing en mishandeling. Dat zijn strafbare feiten waarvan aangifte kan worden gedaan. De vervolging voor het plegen van strafbare feiten kan alleen slagen als er voldoende bewijs is. Het is dus belangrijk zoveel mogelijk bewijs zorgvuldig te vergaren en bewaren.

Voorlichting

De Stichting Ouderenbescherming Nederland wil ouderen helpen om financieel ongewenste transacties, diefstal en verduistering zoveel mogelijk te voorkomen. Tevens geven wij aan hoe reeds gedane ongewenste transacties wellicht kunnen worden hersteld en wat kan worden gedaan in geval van diefstal of verduistering. De Stichting geeft hierover voorlichting aan ouderen. De komende tijd zullen in het land diverse lezingen worden gegeven door advocaten, notarissen en artsen en zullen inloopspreekuren worden georganiseerd. De data voor de inloopspreekuren en voorlichtingsbijeenkomsten vindt u in de agenda. Als u als organisatie of als particulier geïnteresseerd bent in deze voorlichting en er is nog geen bijeenkomst bij u in de buurt dan kunt u ons bellen of het contactformulier invullen.

Persoonlijke dienstverlening

De Stichting heeft een netwerk van advocaten die ouderen die te maken hebben (gehad) met een ongewenste financiële transactie, diefstal, verduistering, oplichting afpersing of mishandeling helpen. 

De civiele advocaten die behoren tot het netwerk van de Stichting kunnen ouderen helpen bij onder meer het terugvorderen van schenkingen en het opheffen van en/of rekeningen. Ouderen lopen bij het doen van aangifte van een strafbaar feit regelmatig aan tegen het vooroordeel dat zij achterdochtig en vergeetachtig zijn. De strafrechtadvocaten kunnen ouderen helpen met het doen van aangifte en vervolgens de follow up door politie en justitie in de gaten houden.

Bij het verlenen van persoonlijke dienstverlening werken de advocaten vanuit hun eigen organisatie. Waar dat wenselijk is werken zij samen met notarissen en artsen en onderhouden zij contact met banken.