Kwetsbare oudere?

Wat maakt iemand een kwetsbare oudere? Kwetsbaar betekent niet alleen dat iemand de hele dag in een stoel voor het raam zit en niet meer weet wat hij of zij wil.

Wat kan iemand kwetsbaar maken?

Stichting Ouderenbescherming NederlandHet niet hebben van naaste familie.

Stichting Ouderenbescherming NederlandFamilie die niet het beste met de oudere voor heeft.

Stichting Ouderenbescherming NederlandAlleen wonen.

Stichting Ouderenbescherming NederlandAfhankelijk zijn van hulp.

Stichting Ouderenbescherming NederlandZiekte, lichamelijk of geestelijk.

Stichting Ouderenbescherming NederlandHet enkele feit dat iemand oud is.

 

Dat laatste klinkt misschien raar maar in de praktijk blijkt het toch vaak zo te werken. Bij de agressieve verkoopmethoden die sommige organisaties er op na houden, wordt regelmatig gebruik gemaakt van het feit dat iemand ouder is. Na telefonisch contact wordt bijvoorbeeld een contractbevestiging opgestuurd terwijl er geen contract is aangegaan. Men gaat ervan uit dat de oudere de moeite wel niet zal willen of kunnen nemen om tegen het opgedrongen contract in te gaan. De verkoper heeft zijn target gehaald en de oudere zit met een contract waar hij niet om heeft gevraagd. De mogelijkheden om een dergelijk contract ongedaan te maken zijn vaak beperkt in tijd zodat het al snel te laat is. Ook in dit soort situaties kunt u een beroep doen op de advocaten van het netwerk. Zij kunnen met u kijken wat er (nog) aan te doen is.

 

Informatie over beschermingsmogelijkheden

Er zijn verschillende mogelijkheden om ouderen te beschermen tegen ongewenste financiële transacties. Dat kan bijvoorbeeld door het maken van een levenstestament waarbij u een volmacht geeft aan iemand die u vertrouwt. Die persoon mag uw geldzaken regelen als u dat zelf niet meer kunt (of op een eerder moment) en mag vaak ook beslissingen nemen met betrekking tot uw gezondheid als dat nodig is. Een andere mogelijkheid is het aanvragen van bewind en/of mentorschap. Bij bewind en mentorschap moet jaarlijks rekening en verantwoording worden afgelegd aan de rechtbank. Op de pagina beschermingsmogelijkheden kunt u meer lezen over deze onderwerpen. 

Netwerk

De Stichting heeft een netwerk van notarissen en advocaten die u kunnen helpen. Dit netwerk zal de komende tijd nog verder worden uitgebreid. Zoekt u een advocaat of notaris bij u in de buurt die is aangesloten bij het netwerk? U kunt ons bellen op 070 8917635 of 088 4080700. Als het makkelijker is voor u kan ook een afspraak bij u thuis worden gemaakt.