Carla van Waes

Katelijne van Barneveld

Wie zijn de mensen achter de Stichting Ouderenbescherming Nederland?

De stichting is opgericht door Carla van Waes (voorzitter) en Katelijne van Barneveld (vice-voorzitter), beiden advocaat. De aanleiding voor het oprichten van de stichting was dat we in onze erfrechtpraktijk steeds vaker te maken krijgen met problemen die al zijn ontstaan tijdens het leven. U kunt daarbij denken aan situaties waarbij mensen tijdens hun leven allerlei schenkingen hebben gedaan aan bijvoorbeeld particuliere verzorgers. De vraag is dan of het wel echt de bedoeling is geweest dat deze schenkingen werden gedaan. Soms zal dat wel het geval zijn maar regelmatig is er sprake van een situatie waarbij de oudere afhankelijk is van hulp in zijn of haar omgeving en bang is die hulp kwijt te raken.

Daarnaast merken we dat heel veel erfrechtprocedures gaan over het verstrekken van informatie over de periode dat iemand anders het beheer had over het vermogen van de persoon die later is overleden. Wij denken dat veel van die procedures zouden kunnen worden voorkomen. Reden voor ons om te kijken hoe we ouderen kunnen helpen om hun financiële zaken zo in te richten dat dergelijke procedures zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen. Het doel is de oudere waar nodig te beschermen en te helpen wanneer sprake is van financieel ongewenste transacties.

Wij doen dit niet alleen. Bij ouderenbescherming is het belangrijk dat verschillende disciplines met elkaar samenwerken en een goed en efficiënt netwerk vormen. Juridische kennis is beschikbaar vanuit de advocatuur en het notariaat. De Stichting zal daarnaast samenwerken met artsen.